Hjem Spise Overnatte Kart
 
Klokka er 9:13
Om Trondheim Kultur og severdigheter Sport Utdanning Næringsliv Offentlig Konferansebyen Turist info Sidekart English
Byen du blir glad i
100 trondhjemmere før oss
20 ting å gjøre i Trondheim
Byvåpen og segl
Bildegalleri
Bo i Trondheim
Midtbyen Management
Fra byens historie
Hvordan reise hit?
Internasjonalt perspektiv
Kart over Midtbyen
Lag og organisasjoner
Restauranter og utesteder
Trondheim byleksikon
Trondheim i dag
Trondhjemsrosen
Trondheim kommune
Frivillig Trondheim
Trondheim app
Trondheim byleksikon
 
Trondheim byleksikon ny utg.
 

Et oppslagsverk med allsidig informasjon om Trondheim - med linjer fra byens grunnleggelse til vår egen tid. Her gjengis kun artiklene fra det innledende essay i Trondheim Byleksikon utgitt på Kunnskapsforlaget.

Se lenker i høyre spalte.

2. utgave av Trondheim Byleksikon er vesentlig utvidet i forhold til førsteutgaven fra 1996. Leksikonet er et alfabetisk ordnet oppslagsverk om Trondheim i fortid og nåtid. Bokutgaven inneholder rundt 5000 oppslagsord, og favner over en rekke emner og fagområder. Alle gater og veier i den nåværende Trondheim kommune er med; torg, plasser, parker, broer og kaier har også fått sine artikler.

Alle kirker og kirkegårder, både dagens og tidligere tiders, er utførlig behandlet; det samme gjelder museer, sykehus, teatre og kinoer. Universitetet og høyskolene, skolene, idrettsanleggene, offentlige institusjoner og bygninger har egne stikkord eller er omtalt under sine gateadresser.

Det finnes artikler om et stort antall industri- og handelsbedrifter, hoteller, restauranter og utfartssteder. Alle navnegårder i de tidligere omegnskommunene Byneset, Leinstrand, Strinda og Tiller er omtalt i egne artikler; det samme gjelder en lang rekke parseller og husmannsplasser, bydeler, boligområder og en rekke andre nye og glemte geografiske navn, fra Solemsvåttan i øst til Hangervåttan i vest og fra Munkholmen i nord til Damtjønna og Sjåvidthøgda i sør, fra vikingtidens Skiparok og middelalderens Geilan til dagens City Syd og Tyholttårnet.

Viktige hendelser og institusjoner i byens historie er behandlet i samleartikler; her kan man lese om erkebiskopene og deres betydning for byen og landet, om bybranner, fattigvesen, gatebelysning, prostitusjon og vannforsyning, om kongekroninger og kongebesøk, om det rike studentmiljøet i byen og om forholdene i Trondheim under den annen verdenskrig.

Boken innledes med en større oversiktsartikkel som belyser Trondheim fra nær sagt alle synsvinkler, og trekker linjene fra Olav Tryggvason og Ladejarlene frem til dagens Trondheim. Sammen med et fyldig navneregister, en rekke kart, egen kartdel og et stort antall bilder – mange av strøk og bygninger som ikke lenger finnes eller er forandret til det ugjenkjennelige – og en rekke tabeller gir artiklene i TRONDHEIM BYLEKSIKON svar på de fleste spørsmål om byen ved Nidelva.Bokens forfatter, historikeren Terje T. V. Bratberg har øst av egne og andres rike kunnskaper om byen og dens liv, brukt mange år på å utforske dens geografi og historie og å fotgå veier på jakt etter de titusener små detaljer som til sammen utgjør vårt bilde av Trondheim.

Teksten på disse sidene gir deg en forsmak på Trondheim Byleksikon (751 sider) som kan kjøpes i bokhandelen.

Kilde: Trondheim Byleksikon, Terje Bratberg (red.)
2. utgave, Kunnskapsforlaget 2008, gjengitt med samtykke fra forlaget.

Administrative inndelinger
Befolkning og bosetting
Beliggenhet
Bygningshistorie
Bynavnet
Bysang
Byutvidelser
Byutvikling
Byvåpen og segl
Dyreliv
Flagg
Folketall
Geologi og landformer
Handel
Industri
Jordbruk
Klima
Musikkliv
Offentlige institusjoner
Planteliv
Samferdsel og reiseliv
Scenekunst
Skole og utdanning
Styresett
Tjenesteytende næringer
Trondheim i litteraturen
Trondhjemmere
 
 
Del eller legg til som bokmerke