StudyTrondheim er et samarbeid mellom studentene, utdanningsinstitusjonene, studentsamskipnaden (Sit), kommunen, fylkeskommunen og næringslivet, med mål om å gjøre Trondheim til en enda bedre studieby. 


Visjonen til samarbeidet er ”Sammen skaper vi Nordens beste studieby”.

Nettverket jobber med strategiske satningsprosjekter for å utvikle studiebyen. I 2020 er dette Mobilitet i studiebyen, Dugnad sommerjobb, En Psykt vanlig uke og det nasjonale pilotprosjektet Studenters well-being.

Arbeidet organiseres av et koordineringsteam satt sammen av representanter fra kommunen, Sit og Velferdstinget. For å utføre tiltak kobles ressurser på fra aktørene i nettverket og gjennom eksterne samarbeidspartnere i byen.

Nettverksleder

Ann Marit Longva
Tlf. 918 23 967
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Rådgiver Kommunedirektørens fagstab
Trondheim Kommune

Nettverkskoordinator Sit

Maren Kronlund
Tlf. 496 68 063
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Rådgiver
Sit Råd

Nettverkskoordinator VT

Kenneth Stange
Tfl. 950 22 146
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Politisk Nestleder
Velferdstinget

Mobilitet i studiebyen

Studentenes helse og trivselsundersøkelse 2018 viser at kun 55% av studentene er fornøyd med kollektivtilbudet. I tillegg vet vi at studentene i like stor grad går eller sykler. Derfor har StudyTrondheim valgt å satse på mobilitet i studiebyen.  

 Vi har blant annet realisert en etterlengtet snarvei til Dødens dal, opprettet et studentnattbusstilbud i fadderperioden, gjennomført reisevaneundersøkelse blant alle Studenter i Trondheim og samarbeidet med Atb for et bedre busstilbud i eksamensperioden. I løpet av våren 2020 skal vi merke fortau med gå-oppfordringer i og nær campus og vi jobber for å realisere bedre belysning vinterstid der studenter ferdes. Prosjektet preges av et utstrakt samarbeid mellom Miljøpakken, Atb, studentorganisasjoner, Trondheim kommune, Sit og utdanningsinstitusjonene m.fl.

Andre aktiviteter i StudyTrondheim

Tak Over Hodet

For å ta godt imot studenter som ikke har klart å funnet seg hybel ved studiestart garanterer Trondheim Tak over hodet. Dette er et samarbeid med Scandic Lerkendal hvor studenter får bo for en billig penge til de har funnet hybel.

Info Night - en inkluderende studieby

Nettverket har fokus på inkludering og arrangerer to ganger i året Info Night. Her kobles internasjonale studenter med den fantastiske studentfrivilligheten som har stor ære for at Trondheim er en helt unikt studieby.

Student Inclusion Award

Dette er en pris som deles ut av studentene i frivillighetsgruppa. Her løftes gode eksempler på inkludering frem. Prisen er på 20 000 kr som øremerkes inkluderende tiltak. 

Tidligere vinnere er Studenterhytta og linjeforeningen Delta.

Studentnattbuss

Det har i mange år vært et ønske fra studentene å få et nattbusstilbud i ukedagene i løpet av fadderperioden. Dette ble testet ut av StudyTrondheim i 2019, med stor suksess og blir et fast tilbud for at studentene skal komme seg trygt hjem i fadderperioden. Tiltaket er i samarbeid med Faddervaktordningen.

Studentfrivillighetsgruppa

Studentfrivillighetsgruppa er en nettverksgruppe for studentfrivilligheten i Trondheim. Her løftes viktige tema og felles saker som studentene ønsker å sette fokus på. Gruppa er sammen med styringsgruppa i StudyTrondheim med på å bestemme hva nettverket skal jobbe med. 

Studentfrivillighetsgruppa kan også løfte viktige problemstillinger for studentene inn i styringsgruppa hvor alle de store aktørene i studiebyen sitter.

Kommunikasjon og kunnskap

StudyTrondheim drifter Trondheim.no/student. Her er målgruppen potensielle og nye studenter som ønsker en generell intro til hva Trondheim har å by på. Nettverket har også laget flotte promovideoer som deles med alle som ønsker å vise frem studiebyen. 

Nettverket bidrar til kunnskap om hva som er en god studieby. For eksempel rapporten Nordiske studiebyer som publiseres av SSB høsten 2020.