Brungmarka

Brungmarka ligger sør for den vestlige delen av Selbusjøen og går mot vest over i Flåmarka. Fra Selbusjøen stiger terrenget ganske bratt opp til om lag 350 meter for deretter å flate noe ut. 

Skogstraktene lengst nord i Brungmarka ligger på mellom 400 og 450 meter mens fjelltraktene lengst sør ligger på 600 til vel 800 meter med det 941 meter høye Reinsfjellet i sørøst som høyeste punkt.

Brungmarka (og Flåmarka) utgjør den nordvestligste delen av et stort, sammenhengende og i stor grad uberørt skog- og fjellområde som ligger mellom Selbu og Tydal i øst, Selbusjøen, Brøttem og Flå i nord, Gauldal i vest og sør, og med Glåmos og Aursunden som en naturlig søndre begrensning. Dette enorme området er Trondheims nærmeste villmarksområde med vidstrakte skoger, fjellvidder og fjell som rager opp mot tusen meter, og som Brungmarka er en liten del av.

Fotturer

Med unntak av skogsbilveiene som går inn i Brungmarka, er dette et turterreng uten gjennomgående veier, merkede stier serveringssteder og overnattingssteder. Den som ferdes her over flere dager basere seg på telt, og man må kunne orientere ved bruk kart og kompass, evt. GPS. 

Mulighetene for både korte og lange fotturer nærmest ubegrensede. Vil man langt inn i marka kan en kombinasjon av sykkel- og fottur være gunstig. Brungfjellet (637 m.) og Sandafjellet (649 m.) er fine turmål for dagsturer.

Skiturer

Brungmarka er godt egnet til turer også vinterstid, men det er forholdsvis bratt opp før terrenget flater ut. Det finnes ingen faste oppkjørte løyper. Dette er et skiterreng først og fremst for de dem som foretrekker turer litt utenfor allfarvei og som liker å tråkke sine egne spor. I mars og april, når dagene begynner å bli lange, er det fult mulig å ta seg gjennom Brungmarka og videre sørover til Singsås eller Støren i løpet av dagen. Begge turene er ca 40 km lange og krever at man er i god form.

Adkomst

Den mest brukte adkomsten til Brungmarka går gjennom Brøttem i Klæbu. Avkjørsel fra 704 forbi Brøttem gård merket med skilt ned til parkeringsplass ved brua over Selbusjøens vestende. Herfra er det bygget skogsveier inn Brungmarka, men disse er stengt med bom ved brua. 

På den andre siden av brua deler veien seg i tre. Vil man raskt og effektivt inn i området til fots, er det greies å legge kursen rett frem og ta opp langs en en bratt skogsvei rett mot sør. Veien ender straks man kommer opp på toppen av åsen (før Sikatjønna), og så er det bare å begi seg videre sørover, for eksempel mot Storavatnet og derfra opp på Brungfjellet. Med sykkel kommer man lengst inn i området ved å velge veien til venstre. 

En annen adkomst til området er er skogsbilveien (bomvei) som går opp fra Fremo til parkeringsplass ved Rangåa. Herfra kan sti følges inn til Brunga og Brungafjellet.

Sørfra kan man komme inn mot Brungmarka via veien som tar av fra Lundamo østover til innsjøene Håen og Samsjøen. Parkering ved Samsjøen gir en forholdsvis grei tur (ca.7 km) opp til toppen av Reinsfjellet.

contentmap_plugin