Damvatnet

Damvatnet ligger i vestre del av Bymarka. Enkleste adkomst er fra Rye (Onsøya) og opp langs den idylliske Elsetåsvegen. Parkeringsmuligheter ved Sandøra. Det går skogsvei fram til vatnet, og det er mulig å følge en liten sti rundt.

contentmap_plugin