Adolf Øien

1849-1918
Faren kom fra Skogn til Trondheim i 1837. Etter en kort karriere som bøssemaker, slo han seg opp på handel, med brennevin som spesialitet. Adolf Ferdinand Øien var eldst av åtte barn. Han ble tidlig elev ved den borgerlige realskolen. I 1866 dro han til Christiania for å bli opptatt ved Krigsskolen, men "blev kasseret paa grund af nærsynthed". Slukøret dro han tilbake til fødebyen, der han de påfølgende ti årene hadde status som kontorbetjent. I 1876 etablerte han firmaet Øien & Wahl sammen med kompanjongen Ingebrigt Wahl. De drev allsidig handel i Sandgata, med vareslag som jernvare, kjemikalier, bygningsartikler, sprengstoff m.m.
Etter hvert ekspanderte Øien virksomheten til også å gjelde industriproduksjon. Første fagfelt var såpeproduksjon (fra 1878). Trondhjems Nagle- og Spigerfabrik (TNS) ble etablert i 1897, og her er det aktivitet fortsatt (2004) i Ila, under navnet TEENESS. Adolf Øien var også involvert i rederivirksomhet og metallurgi/elektrokjemisk industri (Ilens smelteverk, fra 1907). Han bekledte også ei lang rekke styreposisjoner i bankvesen og i handelsvirksomhet for øvrig. I tillegg var han også aktiv i lokalpolitikken. Det er karakteristisk at han på folkemunne ble omtalt som "halve byen"!
Adolf Øien hadde god forretningsnese, og opparbeidet seg en eksepsjonell formue. I 1882 hadde han giftet han seg med Karen Emilie, f. Evensen. Paret var barnløst, og tilbragte mye fritid på landstedet på Midtsandan i Malvik. I mai 1918 fikk de utferdiget sitt testamente, og i løpet av et halvt år var de begge døde. Adolf Øien ble gravlagt ved sin hustrus side på Malvik kirkegård, og til begravelsen ble det satt opp ekstratog fra Trondheim!
Etter Adolf Øien og hustru finnes det flere kapitalsterke fond, som årlig forsyner diverse tiltak i Trondheim med betydelige overføringer. Siden handelens fremme var et sentralt anliggende for giverne, har etablering og utvikling av merkantil utdanning vært et felt som har vært spesielt tilgodesett. For å hedre en av byens store velgjørere, heter da også det tidligere Trondhjems handelsgymnasium/Trondheim økonomiske gymnas Adolf Øiens skole fra 1976.
Anbefalt lesning: Torbjørn Baustad: Adolf Øien: Trondhjems store donator. 1990.