Adrian Rockertsen Falkener

ca 1515-1595
Historikerne skulle gjerne ha visst mer om livet til denne litt mytiske skikkelsen, som mange slektsforskere kan nøste slekta si tilbake til. Noen mener han ble født et tiår eller to før 1500- og at han ble minst 125 år gammel!
Sikkert er det at Adrian var hollender, og at han i første omgang kom til Bergen som mannskap på en handelsbåt. Siden slo han seg til der, og ble gift med ei enke. Om han har drevet det til noe som falconer (dressur av rovfugler i jaktøyemed) er høyst uklart. Det som er kjent om livet hans, har med handel og skipsfart å gjøre.
I løpet av 1540-tallet (om ikke før) har han kommet til Trondheim, og her er han blitt boende resten av sitt lange liv. For andre gang har han blitt gift med ei enke, og i enkelte kilder antydes det at han hadde 18 sønner og 6 døtre!
Etter hvert ble det vanlig at tilflyttede handelsmenn fra utlandet fikk sentrale posisjoner i Trondheim. I så måte var Adrian en av pionerene. Borgermesterfunksjonen var av nokså ny dato. Det er ikke sikkert at den var så lukrativ, men innflytelse må den utvilsomt ha medført. Adrian var borgermester i byen fra rundt 1547. Først i tospann med Nils Lauritzen, og siden med Peder Bartskjær og Peder Småsvenn. I tillegg har han altså drevet eksport- og importhandel med egne skuter.
Han var bosatt i Ila, i det området der Arilds gate ligger i dag. Før lå landstedet Arildsløkken der, og dette skal være ei avledning av Adrians løkke.
Mot slutten av livet kan det se ut som om Adrian ikke satt så godt i det. Han kom i tvist med noen av etterkommerne sine. Adrian var utpekt som formynder, og  fikk problemer med et pengebeløp som var øremerket disse.
Rockertsen overlevde de fleste, og må ha vært aktiv i byens styre i 50 år.  Dødstidspunktet er noenlunde klart, da han fratrådte som borgermester i 1594, for ”alders og skrøpelighets skyld”. Året etter en hustruen Margrethe benevnt ”enke”.
Anbefalt lesning:Henry Ofstad: Glimt : fra borgermester Adrian Rockertzsen Falkeners liv. Eget forlag, 2008.