Agnar Mykle

1915-1994
Det er først i de seinere år at Trondheim har tatt sitt hjembyforhold til Agnar Mykle på alvor. Tradisjonelt har dette forholdet vært preget av både kjølighet og distanse. Gjennom sitt rettpåsaklige forfatterskap klarte Mykle å forarge ganske vide kretser i hjembyen. Dette slo også tilbake, og Mykle uttrykte aldri noen varme følelser for Trondheim og menneskene der - snarere det motsatte.
Det meste av sitt voksne liv bodde han da også i Asker. I den monumentale romanen Lasso rundt fru Luna (1954) finnes forfatterens sterkt sanselige skildringer av oppveksten i Trondheim i flere brokker. Det er særlig forhold rundt familieliv, skolegang og undervisning som blir skildret i lite kamuflert detalj. Sentrale personer i forfatterens umiddelbare nærhet får nådeløs behandling, og det var særlig dette som gjorde at Mykle ikke ble noen profet i sin egen by.
Langt mere oppstuss ble det imidlertid rundt Mykles neste roman: Sangen om den røde rubin (1956). Boka ble politianmeldt på grunn av dristige seksualskildringer. En omfattende rettsprosess 1956-1958 førte først til at boka ble konfiskert. Men forlag og forfatter ble til sist frikjent i Høyesterett. "Rubinen" hadde lite med Trondheim å gjøre. Men oppstyret rundt den bidro ikke til å hjerteliggjøre hjembyen sitt forhold til forfatteren.
Med begivenhetene på avstand ser dette imidlertid annerledes ut. Og etter hans død er det blitt avholdt Mykle in memoriam- festivaler i Trondheim. I 2007 anla Trondheim kommune Agnar Mykles plass, en park ved Klostergata på Øya - ikke langt fra huset der Agnar Mykle vokste opp. For å hedre en bortkommen sønn.