Alette Beyer

1726-1810
Alette var født Busch. Familien stammet fra Jylland, og fikk fotfeste i Trondheim tidlig på 1600-tallet. Selbu kobberverk var blant de foretakene som Bush-familien fikk interesser i. Faren het Marcus, og var auksjonsdirektør. Vi kan lese solid stand ut av disse opplysningene.
Alette ble gift med Otto Beyer (1711-1778), som kom fra Flensburg. Han var blitt sendt til Trondheim for å drive handel, og lyktes godt i den kunsten. I 1761 kjøpte de gården Halset på Byåsen, som tidligere hadde vært krongods. Da hun ble enke, overtok Alette styre og stell av gård, formue og annen betydelig næringsvirksomhet. Hun hadde en markant posisjon i byens velstående kretser, og deltok aktivt i selskapelighet og annet sosialt liv. Madame Beyer (som hun ble kalt) var både gjestfri og gavmild, og ga bl.a. betydelige pengegaver til skolevesenet i Trondheim. Alette og Otto hadde ingen barn, men de adopterte en sønn av Alettes bror Cornelius. Denne gutten het også Otto, og solid arv fra flere hold gjorde ham for en kort periode til en av Norges rikeste menn. Men han klarte å sette store deler av formuen over styr på tvilsomme forretninger. Den svære Beyer-brygga (Kjøpmannsgata 5, nærmest Gamle Bybro) daterer seg fra hans periode som offensiv forretningsmann.
Alette Beyer må ha vært ei omfangsrik kvinne, og det er etterlatt flere utsagn om hennes størrelse. Det ble f.eks. sagt om Kjøpmannsgata 5 at den "viser seg mellom Trondheims øvrige brygger som Madame Beyer mellom byens damer". På midten av 1980-tallet kom ettermælet hennes til en slags kortvarig heder og verdighet igjen. Da åpna Trondheims første musikk-café i nettopp Beyer-brygga. Navnet på det tidstypiske foretaket var nettopp Madame Beyer. Men suksessen til dette jappetidsforetaket sto mere i stil med Otto juniors forretningskarriere enn med Alette "Madame" Beyer og hennes stødige soliditet.