Anne Cathrine Juel

1738-1809
Madam Juel rakk ikke å markere seg nevneverdig i Trondheim, byen hun døde i. Men før hun kom så langt, hadde hun, som statist, skrevet seg inn i et lite stykke norsk historie!
Anna var prestedatter fra Jylland, og hadde også rukket å bli presteenke før hun kom til København på 1760-tallet. Her ble hun gift med en vinhandler, og påbegynte en karriere som cafévertinne. Etablissementet hennes i Sværtegade ble stamstedet til en krets av norske studenter, som i 1772 stiftet ”Det norske Selskab”. Et privatrom i etasjen over ble utleid som klubblokale. Her blomstret norsk patriotisme i fri utfoldelse, kombinert med god mat og drikke. Madam Juel, også kalt ”Lillemor”, var klubbens vertinne, og hadde godt lag med de unge eksilantene. Disse satte da også stor pris på hennes omsorgsfulle væremåte, samtidig som hun hadde myndighet nok til å holde virksomheten noenlunde i ørene. Mange hylningsvers ble klubbvertinnen til del. Blant de mest kjente medlemmene i Det norske Selskab var Johan Herman Wessel og Johan Nordahl Brun.
1770-årene var glansperioden til selskapet. I 1792 ble det holdt stort avskjedsselskap for den  lett aldrende Madam Juel. Hun fulgte med som husbestyrerinne da et av klubbmedlemmene, Tobias Bernhoft, fikk prestekall i Måsøy i Finnmark. Siden hadde hun samme posisjon i Lenvik i Troms, der Gunner Berg (også han gammel bekjent fra Det norske Selskab) var prest.
Hvordan Anna Cathrine Juel endte opp i Trondheim, vet vi ikke sikkert. Men det skal ha vært justitiarius Andreas Rogert (tidligere København-student og seinere Eidsvolls-mann) som hjalp henne til plass ved Thomas Angells Hus. Her bodde hun i knappe to år, før hun døde i november 1809. Mange av de i alt ca. 250 medlemmene som hadde vært innom Det norske Selskab, hadde i mellomtida inntatt sentrale posisjoner i Norge. Et stort beløp ble betalt for jordfestelse og gravsted ved Nidarosdomen, noe som kanskje betyr at det var mange som følte de sto i stor takknemlighetsgjeld til sin avholdte ex-vertinne?
I 2005 ble det avduka en plakett ved Thomas Angells Hus, til minne om tidligere pensjonær Anna Cathrine Juel.
Anbefalt lesning: A. H. Winsnes: Det Norske Selskab 1772-1812. Aschehoug 1924.