Asbjørn Lund

1912-1993
Asbjørn Lund vokste opp på Paulinelund, som var en trehusbebyggelse i området Tormods gate/Klæbuveien på nedre Elgeseter. Han viste tidlig anlegg for tegning, og allerede som middelskoleelev var han erfaren med blyant, stift, pensel og palett. Men det var reklametegning, og ikke bildekunst som var det dominerende arbeids- og oppdragsfeltet. Her tilhørte han en aktiv krets i Trondheim, som bl.a. talte personer som den seinere kunsthistorikeren Henning Gran, Jørleif Uthaug (seinere et stort navn i norsk bildekunst) og den etter hvert kjente reklamemannen Per Mittet.
Lund hadde likevel en klar kunstnerisk/kulturell åre. I 1938 fikk han sine første egenillustrerte tekster på trykk i Arbeider-Avisa, og omtrent samtidig ble han regelmessig bidragsyter til bladet Bygdeungdommen, som ble grunnlagt i Trondheim av Karl Haugen i 1936. Her leverte han jevnlig tekster, tegneserier (dels under psevdonymet Bjørn Horg) og illustrasjoner. Han illustrerte flere bøker utgitt på Bygdeungdommens forlag, og utga også sjøl barneboka "Heia Julius" (under psevdonym Esbern Horrig!) i 1943.
I perioden 1944-46 fikk han tegneundervisning hos Harald Stabell. I 1947 flytta han til Oslo for godt, da han ble opptatt ved et bokillustrasjonskurs ved Kunst- og Håndverksskolen.
Asbjørn Lund forble en travel frilanser hele livet. Til avisene i Oslo leverte han artikler med illustrasjoner. Oslo-historiske emner var en gjenganger, men hovedfeltet hans var stoff om årsrytmen: merkedager, høytidstradisjoner og folketro. Han skrev og illustrerte også for Magasinet for Alle, men det ser ikke ut som om han oppnådde å komme helt på innsida av det kanoniserte, gode selskapet der.
Etter hvert tiltok interessen for fødebyen. Han hadde inngående kjennskap til byhistorien. I flere tiår leverte han tekster og tegninger til lørdagsutgaven av Arbeider-Avisa. Her presenterte han episoder og dagligliv fra fortidas Trondheim. Rammeverket skulle være pinlig vederheftig, men ellers kunne han putte til fiktive elementer for å gjøre stoffet levende. Lund hadde en forkjærlighet for gamle hus og bydelshistorier, og mange satte pris på denne måten å formidle byhistorie på. En del av dette stoffet ble samlet i boka "Vandringer i det Trondhjem som svant", som kom ut i 1980.
Asbjørn Lund døde påska 1993.
Anbefalt lesning: Asbjørn Lund: Vandringer i det Trondhjem som svant