Astri Aasen

1875-1935
Faren til Astri Aasen var gullsmed, og kom til Trondheim fra Kristiansund i 1874. Familien ble hardt rammet av sykdom. Mora døde av tæring da Astri var to år gammel. Tre småsøsken døde i rask rekkefølge 1880-82, og de to eldste søstrene døde av lungebetennelse med en måneds mellomrom i 1892, såvidt over 20 år gamle. Heller ikke i forretningene gikk det smertefritt for gullsmed Nils Aasen, og virksomheten gikk konkurs i 1887. Siden kom han seg ovenpå igjen, takket være dyktighet og oppfinnsomhet.
Det virker ikke unaturlig at Astri Aasen tidlig fattet interesse for kunst og forming. De første skritt i den retninga tok hun innenfor fotografifaget, og ei tid arbeidet hun med retusjering hos en fotograf i Ålesund. Men hun hadde anlegg for den mere "frie kunst", der hun fikk sin første skolering ved Asor Hansens malerskole i Bergen i 1900.
Som eneste kvinne i det bildende kunstnermiljøet i Trondheim, bød sikkert malertilværelsen på store utfordringer: Hun måtte vinne aksept hos de lokale kollegaene, samtidig som trondheimsmiljøet måtte streve med et provinsstempel fra kunstkritikerne i hovedstaden. Av stor betydning for Astri Aasen ble kontakten med Harriet Backer, den helt sentrale skikkelsen blant landets kvinnelige malere. Aasen var elev ved Backers malerskole i Kristiania i to perioder mellom 1903 og 1909. Backers oppmuntrende veiledning har virket frigjørende og utviklende for Astri Aasen, og de to opprettholdt nære forbindelser livet ut. Som de fleste av kollegaene hadde Aasen også inspirerende opphold i utlandet, der talentet hennes fikk utvikle seg videre.
Men primært er Astri Aasen en kunstner av hjembyen. De fleste som vurderer arbeidene hennes, trekker fram ferdighetene som portrettør. Mange mener også at det var som tegner og grafiker at hun nådde lengst.
Astri Aasen fikk ikke noe langt liv. Men i 1943 opprettet søstera Kristine et legat, Astri Aasens gave, til minne om si malersøster. Legatet gir støtte til ungdom med anlegg for bildende kunst, og fortrinnsvis til kvinner. Tildelinger foregår på Astris fødselsdag, den 3.september.