Augusta Aasen

1878-1920
Augusta, pikenavn Paasche, ble født i Osen. Siden flyttet familien til Namsos. Augusta arbeidet seg så sørover i Trøndelag: I Steinkjer giftet hun seg med typografen Edolf Aasen, siden utdannet hun seg til lærer i Levanger, før de kom til Trondheim i 1900. Her ble de boende omtrent ti år, på forskjellige adresser på Møllenberg og i midtbyen. I 1901 fikk familien sønnen Arne, senere kjent lyriker og forfatter.
Augusta rakk å sette spor etter seg i Trondheim. Det ser ikke ut som om hun praktiserte som lærer mens hun bodde her. Men hun ble en pioner i byens kvinne- og arbeiderbevegelse, og i 1905 sto hun i fremste rekke da Arbeiderpartiets Kvinneforening ble stiftet. Hun representerte også Arbeiderpartiet i Trondheim bystyre fra 1908-1911, som en av de første kvinnelige representantene. Augusta var en dyktig taler og en inspirerende agitator.  
Augusta Aasen fortsatte tråden etter at familien flytta til Kristiania i 1911. Fra 1912 var hun sekretær i Norges Sosialdemokratiske Ungdomsforbund. Hun var også varamedlem i sentralstyret i Det norske Arbeiderparti.
Hun døde dramatisk. Sommeren 1920 var hun med i den norske delegasjonen til Den kommunistiske Internasjonales andre kongress i Moskva. Underveis var hun innom redaksjonen i Ny Tid i Trondheim, for å hilse på gamle kamerater. Etter ei strabasiøs reise langs norskekysten, nådde de omsider Moskva. Tidlig i august var flere av de norske (inkludert seinere statsminister Einar Gerhardsen) til stede under en flydemonstrasjon. Et fly kom ut av kontroll etter landing, og Augusta døde av skadene hun fikk da hun ble truffet av vingen. Hun fikk en storslagen begravelse på Den røde plass, og urnesteinen med navnet hennes på finnes ved Lenin-mausoleet den dag i dag.