Broder Lysholm Knudtzon

1788-1864
Faren, Hans Knudtzon, var innflytter fra Sørjylland. I Trondheim overtok han etter hvert det blomstrende handelshuset Lysholm, etter at hoffagent Broder Brodersen Lysholm døde i 1772. Broder Lysholm Knudtzon var 7. barn i denne velstående familien, og er et eksempel på at handelsborgerne innbyrdes gjerne ville ære respekterte venner ved å kalle opp sine barn etter dem.
Sammen med en eldre bror ble Broder sendt på dannelsesopphold hos slekt i nærheten av Flensburg i 1796, og de ble der til 1802. Da dro de hjem på en av farens båter. I 1807 begynte nok en lang periode i utlendighet. Først anbrakt hos ei søster som var gift med en sentral finansmann i Nantes. I Paris blir han introdusert for Adam Oehlenschläger. Men de viktigste impulsene mottok Broder Knudtzon i England, der han sammen med broren Jørgen (f. 1784) oppholdt seg i seks år fram til 1814. Oppholdet var ment å skulle skolere brødrene i merkantile fag. Men det som satt igjen etter dette oppholdet var en mer grunnleggende forankring i engelsk kultur, politikk og tenkemåte. Brødrene Knudtzon befant seg i en krets av ledende nasjonalliberalister, som bl.a. telte den skotske økonom og tenker James Mill (far til John Stuart Mill), og baronen og poeten Lord Byron.
I det begivenhetsrike året 1814 dro Broder tilbake til Trondheim, mens Jørgen forble en reise- og levemann i partnerskap med den adelige skotten Alexander Baillie. Broder ble aldri gift, og synes å ha levd mer av enn for familieforretningene. Unionen med Sverige sto lavt i kurs, og han led under savnet av de intellektuelle stimulansene fra England. Men han korresponderte mye, og han utvekslet både brev og dikt med Lord Byron.
Broder Knudtzon var sekretær i Vitenskapsselskapet fra 1825 til 1831. Og i 1845 var han blant stifterne av Trondhjems Kunstforening. På landstedet Lillegården hadde han ofte selskaper, og også ofte besøk fra England og utlandet ellers. I mange utenlandske reiseskildringer er det bevart beskrivelser fra opphold hos Knudtzon. Han var en språkmektig mann, som på den måten også gjorde seg nyttig i familiefirmaet.
Han testamenterte det verdifulle biblioteket sitt samt en del ditto løsøre til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Alt dette er oppbevart i den staselige Knudtzon-salen i bygningen på Kalvskinnet.
Anbefalt lesning: Miscellanea Nidrosiensia. 1927. Art av Olaus Schmidt.