Conradine Dunker

1780-1866
Conradine Birgitte Dunker ble født i Christiania. Farens etternavn var Hansteen, mor Anne Cathrine var født Treschow. Conradine ble først gift med en artillerikaptein som var dobbelt så gammel som henne! Etter at denne døde, giftet hun seg med den tyskfødte bergassessor Wilhelm Dunker. I perioden 1807-10 bodde de i Tyskland, men kom deretter tilbake til Norges hovedstad. Mannens gruveforretninger gikk dårlig, og fruen spedde på familieøkonomien ved å drive losji og en velrennomert pikeskole i hjemmet. Alt fra tidlig oppvekst var Conradine blitt skolert i språk og kulturelle aktiviteter, og i Christianias spirende teatermiljø ble hun en drivende kraft.
I 1831 flyttet familien til Trondhjem, der Wilhelm Dunker skulle være bestyrer for den nyetablerte Leren Kromfabrik ved Nedre Leirfoss. Her hadde han også eierinteresser, men heller ikke dette foretaket ble umiddelbart noen blomstrende affære for familien.
Conradine ble værende i Trondheim i over 25 år. Hun ble enke i 1844, og bodde siden sammen med dattera Jacobine. Denne drev en ansett pikeskole fram til sin død i 1857, og Conradine tok også del i denne virksomheten. Mor og datter var aktive i det sosiale livet i byen, og særlig i forbindelse med kulturelle foretak og sammenkomster.
Kontakten med voksne barn, slekt og venner sørpå holdt hun ved like gjennom omfattende korrespondanse. Denne er delvis publisert, og vitner om en formidlingsevne utenom det vanlige. I disse brevene får vi tidvis innblikk i små og store begivenheter i samtidas Trondheim. I 1852 påbegynte hun sine erindringer, som kom ut etter hennes død. (Gamle dage; Erindringer og tidsbilleder. 1.utg. 1877, faksimileutg. av forøkt utg. fra 1909 utg. 1985).
Også innholdet i Gamle dage er holdt i brevs form, som ofte får novellistisk karakter. Gjennom raus fortellerglede og imponerende detaljrikdom forteller hun spesielt om minner fra Christiania. Men det finnes også mere samtidige observasjoner fra Trondheim. Av spesiell interesse finnes også her hennes lille, innskutte skuespill Scener af Livet i Trondhjem, 1793. Conradine Dunkers etterlatte brev og erindringer er sentrale pionerarbeid innenfor denne genren i Norge. Hun flyttet tilbake til Christiania i 1857, og døde der i 1866. Flere av barna hennes markerte seg i samtidas offentlige miljø.
Anbefalt lesning: Astrid Lorenz : Forstandens lys og hjertets varme: Conradine Dunker og Vilhelmine Ullman. Aschehoug, 1996