Elen Olava Holmberg

1763-1846
På slutten av 1700-tallet var Elen Olava Holmberg (kjent som Madam Holmberg) bestyrer for det best renommerte losjiet i Trondheim. Dette lå i dagens Munkegt. 62, på hjørnet mot Olav Tryggvasons gate. Her kunne hun by på standsmessig innkvartering for reisende. Madam Holmberg bodde sammen med mora og tre døtre. Hun var skilt ifra mannen sin.
I et par "frie" tekster (av Bjarne Tvete og Conradine Dunker) får vi inntrykk av at Holmbergs virksomhet sto ganske sentralt i byens liv. Tilreisende fra fjern og nær tok inn hos henne, og her kunne en derfor holde seg informert om hva som rørte seg i byen. Salongene hennes var nok et  viktig sosialt treffpunkt og noe av en nyhetssentral.
Det er imidlertid én spesiell episode som skriver Elen Holmberg inn i byhistorien: Den franske prins Louis Philippe var tvunget i eksil som følge av de politiske omveltningene i hjemlandet. I 1795 var han på ei norgesreise, som bragte ham helt til Nordkapp. I Trondheim tok han inn hos Madam Holmberg, under dekknavnet "Müller". Etter noen dager begynte ryktene å gå om hans virkelige identitet, og han dro videre nordover.
I 1830 ble Louis Philippe I fransk konge (1830-48, den siste!). Interessen for Norge var bevart, og i 1838 støttet han aktivt forskningsskipet La Recherche, som dro på ekspedisjon i nordområdene. Da kongen seinere fikk etterretning om at Holmbergs losji i Trondheim fortsatt eksisterte, sendte han madamen i gave et spillende kabinettur. Dette som erindring om hans opphold hos henne, over 40 år tidligere! Ikke rart at Elen Holmberg ble rørt av en slik bemerkelsesverdig oppmerksomhet! Uret er i dag plassert i Knudtzon-salen hos Vitenskapsselskapet i Erling Skakkes gate 47.
Anbefalt lesning: Bjarne Tvete : Fra madam Holmbergs vindu. Rune, 1973.