Ellen Lie

1876-1946
Ellen Lie vokste opp på Østerli, Tyholt i Strinda kommune. Seinere bodde hun mye av sitt voksne liv sammen med søsken i Tidemands gate på Singsaker.
Etter å ha tatt middelskoleeksamen, begynte Lie som stenograf i avisa Ny Tid. I 1911 ble hun knyttet til Dagsposten, og her virket hun som journalist fram til 1935. Slik ble hun en pioner i et nokså mannsdominert yrke og miljø. Som journalist var hun allsidig, men hadde sitt viktigste virkefelt som sosialskribent. Både som journalist og privat engasjerte hun seg sterkt i mange saker, og bidro gjennom innsamlinger til at mange vanskeligstilte fikk en ekstra skjerv til spesielle anledninger. Vanføres situasjon og barns rettigheter var også viktige kampsaker for henne.
Men det mest bemerkelsesverdige ved engasjementet hennes var at hun var en ivrig støttespiller for samene og deres kamp for rettigheter. Hun manglet sjøl samisk bakgrunn, men redigerte en fast samepolitisk spalte i Dagsposten. Som journalist var hun blitt kjent med den svenske sameaktivisten Elsa Renberg i 1916. Og da samene avholdt sitt første landsmøte noensinne, i Trondheim i februar 1917, var Ellen Lie en betydelig støttespiller. I praksis hadde hun mye av ansvaret med å planlegge gjennomføringa av dette historiske møtet, som samlet rundt 150 delegater. Som møtets sekretær holdt hun hilsningstalen den 6. februar, der hun blant annet poengterte at samefolket her for første gang var samlet som nasjon for å verne og ivareta sine interesser. Derfor var dette et stort og stolt øyeblikk i folkets historie. Som takk for innsatsen fikk Lie overrakt en reinfigur i sølv. Siden er 6. februar blitt Samefolkets dag, til minne om møtet i Trondheim i 1917.
Også i årene etterpå fortsatte Ellen Lie å engasjere seg i samesaker, som i spørsmål rundt skolegang og utdanning. Hun var også sentral i arbeidet med å få samestoff på dagsorden i norsk presse generelt. Men på grunn av svekket helse måtte hun avslutte sin journalistiske karriere da hun var 60 år. Dette la en demper på aktiviteten seinere i livet, og Ellen Lie døde noen dager etter at hun hadde feiret 70- årsdagen sin.