Erich Christian Dahl

1814-1882
Erich Christian - som i hjembyen kjennes best ved sine velklingende initialer - ble nærmest født inn i forretningslivet. Hans far var en velstående handelsborger, som imidlertid døde da E.C. var 7 år. Kjøpmannshuset ble drevet videre av mora, og etter hvert med sønnen som medhjelper. I 1837 hadde han avansert til prokurist, og han fikk nå avgjørende innflytelse på firmaets kurs.
E.C. Dahl slo seg stort opp gjennom import av korn og eksport av sild. Men det er først fra 1856 at grunnlaget for hans legende for alvor blir lagt. Da startet han opp med bryggerivirksomhet, som gjennom overlegen forretningsdyktighet gjorde innehaveren til en meget formuende mann.
E.C. Dahl var en rundhåndet personlighet. Dette nøt hjembyen godt av. Han var en gavmild mesén for flere foretak, og særlig lå teatersaken hans hjerte nært.
Dahl døde ugift, men det er ingen hemmelighet at han var kvinnekjær. Det blir derfor sett på som logisk at hans større testamentariske gave til Trondheim var øremerket for en stiftelse for barselkvinner og spedbarnpleie. Den velkjente "Stiftelsen" i Sverres gate ble åpnet i 1908. På 1980- og 90-tallet har stiftelsen skiftet karakter, og yter nå støtte i tilknytning til forskjellige typer funksjonshemminger. Den vakre jugendstilbygningen på Kalvskinnet benyttes i dag bl.a. av Trøndelag Kunstnersenter.
Anbefalt lesning: Lyder Must Borthen: E.C. Dahls stiftelse 1892-1908. Stiftelsen, [1908].