Eystein Erlendsson

ca 1130-1188
I 1152 ble Norge en egen kirkeprovins i det katolske verdenssystemet. Dette medførte også at det ble etablert et norsk erkebispesete i Nidaros. Om den første erkebiskopen, Jon Birgersson, er det ikke mye en vet. Etterfølgeren hans, erkebisp Eystein, har imidlertid satt tydelige spor etter seg.
Eystein Erlendsson var trønder, og sannsynligvis født noe før 1130. På morssida nedstammet han fra Erling Skjalgsson. Eystein framstår som en lærd mann, og dette tyder på at han i ungdommen har hatt læreår i utlandet. Siden kom han som kapellan inn i den indre kretsen rundt kong Inge (Krokrygg). Da Jon døde (antakelig i 1157), ble Erlend kåret til ny erkebiskop. Det ser imidlertid ikke ut til at han ble innviet i embetet før i 1161.
Dette var ei spenningstid i forholdet mellom kongemakt og kirke. Samtidig var det flere leire som sloss om kongehegemoniet. I denne striden tok Eystein parti med Erling Skakke og sønnen Magnus. Da Sverre Sigurdsson etter hvert fikk kontroll over større deler av riket, ble Eystein tvunget i landflyktighet. Han oppholdt seg i Suffolk i England i omtrent tre år, før han vendte tilbake til Norge sommeren 1183.
På det politiske planet måtte erkebiskopen nå inngå flere kompromisser, og også forsone seg med kong Sverre (som han hadde lyst i bann). Fra hans siste år kjenner ettertida Eystein best som den store strategen under den første rike byggeperioden for Nidarosdomen. Fra England hadde han med seg impulser fra den nye gotiske stilretninga, og denne lot han nå prege de videre planene for katedralen.
Varig spor etter seg har Eystein også satt gjennom Passio Olavi, ei samling av legender knyttet til Olav den hellige.
Eystein døde i 1188. Selv ble han erklært hellig i 1229, uten at dette ble approbert av paven. Likevel har Eystein Erlendsson vært regnet som norsk helgen- én av fire. Og rundt årsskiftet 2001 ble det kjent at St. Eystein endelig er blitt sanksjonert av Vatikanet, og nå er skrevet inn i registeret over salige og hellige. Riktignok med beskjeden rang, men likefullt den eneste trønder i denne celebre sammenhengen. St. Eystein minnes på dødsdatoen sin, den 26. januar.