Hannah Ryggen

1894-1970
Hannah Jönsson ble født i Malmö, og det er via mange omveger at Trondheim etter hvert kan påberope seg et visst medeierskap i hennes verk og virke.
Hannah avslørte seg tidlig som en kunstnernatur. Livet som småskolelærerinne i Skåne trivdes hun ikke med. Men de lange feriene kunne hun like. De benyttet hun til skolering i forskjellige kunstfag. Disse interessene brakte henne etter hvert til Dresden. Her møtte hun Hans Ryggen, malerstudent og odelsgutt fra Trøndelag. I 1923 giftet de seg, og året etter flyttet Hannah Ryggen til Ørlandet.
Hannah Ryggens kunstneriske hoveduttrykk kom til å bli bildeveven. Mellomkrigstida var preget av sterke politiske og sosiale motsetninger, og kunstnerparet ga aktivt uttrykk for sitt venstreorienterte og antifascistiske grunnsyn. Under okkupasjonen kom de i konflikt med tyskerne, og Hans satt på Grini siste del av krigen. Etter Hans' bortgang i 1956, ble Hannah etter hvert mer knyttet til Trondheim, hvor hun etablerte seg med bopel og atelier.
Hannahs brede samfunnsengasjement er for evig nedfelt i de monumentale vevbildene. Disse henger i dag på en lang rekke steder i det offentlige Norge, Stortinget inkludert. Men den overlegent største samling fra livsverket hennes kan beundres ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Munkegata 5.