Hans Peter Jacobsen Wiggen

1830-1896
Et ukjent navn for mange, men fjeset er desto mer offentlig: Hans portrett, komplett med pipe, skjegg og sydvest, var modell for Tiedemanns tobakksfabrikks velkjente frontfigur.
Slekta kom fra Viggja i Børsa. I 1825 brøt faren opp, og bosatte seg i Ila i Trondheim. Huset til familien het siden Romsdalsgården på folkemunne på grunn av at de snakket deres mors dialekt og folk derfor trodde de kom fra Romsdalen (Mellomila 16). Herifra la Jacob Wiggen grunnlaget for et helt byfiskerdynasti: Han ble gift, og fikk i alt 7 sønner. Alle disse ble fiskere. Og ikke nok med det: Disse sju fikk til sammen 22 sønner, og 20 av disse drev også fiske fra Trondheim!
Hans Jacobsen Wiggen var nummer tre i andre generasjon. Bortsett fra den spesielle bruken av portrettet hans, er det ikke mye som skiller ham fra de andre "Romsdalsgutan". Fisket foregikk i Trondheimsfjorden, og varene ble omsatt i Ravnkloa. Wiggen-karene var tidlig opp og seint i seng, et hardført folkeslag i konstant dyst med fjord og blåst. Kort sagt er de erkerepresentanter for den tradisjonsrike fjordfiskeflåten i Trondheim, som fortsatt er til stede i bybildet.
Men virksomheten har avtatt: Rundt 1900 var det 30 Wiggen-fiskere i byen, 15 år seinere var tallet skrumpet inn til 10. Nye tider var underveis. 
Kvinnene i Wiggen-ætta har levd sitt eget, slitsomme liv. Men om det fortelles ikke stort. I alle fall har dette byfiskerdynastiet tallrike etterkommere, og navnet lever videre, til og med i kjerneområdene Ila og Ilsvikøra.
Anbefalt lesning: Wiggen, Gunnar J.: Slektsboka om familien Wiggen. Trondheim 1999.