Henning Meyer

1946-2004
Henning Meyer vokste opp i Gardemoens gate på Lademoen. Han hadde ei yngre søster og en eldre bror, og faren var den kjente bymaleren Arthur Meyer, mens mor Astrid holdt ei stø hånd over familien. Henning gikk folkeskolen på Lilleby skole, hvor han viste spesielle evner og oppfinnsomhet i praktiske fag. Han var også skolens beste kulestøter!
Etter grunnskolen fulgte en periode hvor han bl.a. hadde jobb utenbys i papirindustrien. Tilbake i Trondheim  tok han ingeniørutdanning ved Trondheim tekniske skole. Etter dette var han tilbake på Lilleby, og hadde stilling ved laboratoriet på smelteverket i flere år.  Siden var han ansatt ved NTH i seks år fram til 1981. Parallelt med ingeniørjobbene startet han sin egen danseorkesterduo, Meyers, som i en tiårsperiode hadde oppdrag i hele landsdelen.
Fra tidlig på 1980-tallet la han ingeniøren og dansemusikken på hylla, og begynte å tegne norske byer på oppdrag. Han videofotograferte, og satt deretter på Tjøme og fullførte tegningene. Det ble rundt 30 slike bytegninger. Mest arbeid la han i Bergen, som han brukte 3 år på.
Men drømmen var å få tegne Trondheim: I ferdig form så han for seg en supertegning  på 75 m2. I 1990 meldte han seg til tjeneste, men ble ikke møtt med samme entusiasme som han sjøl la for dagen. Nå bodde han fast med familie i Santa Pola i Spania, mens han avla Norge jevnlige besøk på salgsturnéer. Meyer hadde ikke noe forretningstalent, og økonomien var et tilbakevendende problem. Men høsten 1992 fikk han penger av en privat mesen, og kunne starte opp med trondheimstegninga for alvor. I 1993 flytta familien tilbake til Trondheim. Arbeidet med livsverket gikk jevnt framover, men var ofte under press på grunn av økonomien. 1994-95 ble en svart periode, og han var i ferd med å gi opp. Men med byjubiléum og tusenårsskifte som baktepper ble videre framdrift sikra gjennom et privat/offentlig spleiselag. Og jubiléumssommeren 1997 kunne Henning Meyer presentere Midtbyen ferdigtegna, en 7,5 meter lang kraftanstrengelse.
Siden fortsatte han ufortrødent med å feste hele Trondheim til papiret. Arbeidet ble løpende utvikla via ei internettside, der han inviterte publikum til å delta aktivt med opplysninger og kommentarer rundt hus og folk. Dette enorme prosjektet holdt Meyer fortsatt på med da han døde i 2004.
Henning Meyer så på seg sjøl som en ”samtidsarkeolog”. Hans nitidige og ultradetaljerte registrering av Trondheim by via tegninger og fotografiske teknikker er en varig, verdifull og unik dokumentasjon.
I 1991 ga Henning Meyer ut boka ”Mitt liv i drømmebyen”, en illustrert og nokså burlesk fabel om livet i Trondheim, slik den sprudlende entusiasten gjerne skulle likt at byen så ut.