Hilchen Sommerschild

1756-1831
Da Gerhard Schønings skole markerte sitt 225-årsjubileum høsten 2008, ble det gjort litt ekstra stas av Hilchen (Helene) Sommerschild, som for anledningen ble titulert Norges første kvinnelige lærer!
Hilchen var født Thode, og faren omtales som skipskaptein. Moras pikenavn var Gram. Hilchen var  ganske voksen da hun ble gift med offiseren Peter Henrich Sommerschild i 1790.  Han var stasjonert i Stod nær Steinkjer, der han var kompanisjef i infanteriet. De fikk tre sønner, før Peter døde i 1798. Året etter vendte Hilchen tilbake til Trondheim med de tre guttene.
I tillegg til bein i nesa må Hilchen ha hatt gode evner. I ekteskapet sitt hadde hun levd i et boklig hjem. Om hennes egen formelle skolegang var sparsom, hadde hun for eksempel lært seg fransk.
Realskolen i Trondheim var etablert i 1783 med elever av begge kjønn. I 1801 ble det utskilt en egen pikerealskole, og her ble Hilchen Sommerschild tilsatt som læremoder. Denne skolen var den første av sitt slag i landet, så med rette må hun kunne kalles den første lærerinne ved Norges første pikeskole! (Gerhard Schønings skole kan føre tradisjonen sin tilbake til Realskolen (Borgerskolen) av 1783, derav celebert jubileum i 2008!).
Læremoderen var tillagt omfattende oppgaver, pedagogiske og oppdragende. Hun måtte beherske både praktiske/estetiske fag (som musikk og håndarbeid) og teoretiske (språk, geografi m.m.). Til pliktene hennes lå det også å overse reinholdet ved skolen. Da var det kanskje praktisk at hun hadde fri bolig ved skolen! Fra 1803 fikk læremoderen en assistent ved skolen, Rebecca v. d. Lippe Garmann. Denne unge prestedattera ble også en del av den Sommerschildske husholdning, og var sikkert til god hjelp og støtte til hverdags. Til tross for nokså stram økonomi, ble det lagt grunnlag for at alle de tre sønnene kunne få  gode karrierer: En prest, en offiser og en forretningsmann/megler.
I 1826 søkte Hilchen Sommerschild avskjed ved Pikerealskolen etter 25 års tjeneste. Da hun døde, hadde hun nådd den pene alder av 75 år.
Anbefalt lesning: Wilhelm K. Støren : Trondhjems borgerlige realskole 1783-1956. Trondheim 1956.