Jacob Mortenssøn Maschius

ca 1630-1678
Det kan være mange grunner til at en person lever videre i historia, lenge etter sin egen tid. I tilfellet Jacob Maschius hviler ettermælet hans på et stikk!
De konkrete opplysningene om personen Maschius er sparsomme. Det holdes for sannsynlig at han var født i Trondheim rundt 1630. Siden har han vært i Bergen, der han gikk ut fra katedralskolen i 1651. Etter noen studieår i København, kom han tilbake til Norge igjen i 1659. Her var han knyttet til Kongsberg og sølvverket der i flere år. Han virket som huslærer, tegner og landmåler.
I 1661 er han på besøk i Trondheim, sin angivelige fødeby. Under dette besøket utførte han to kobberstikk med Nidarosdomen som motiv. Ett av disse viser vestfronten med sine skulpturrekker. 200 år seinere, da deler av katedralen var forfalt og skulle restaureres, var Maschius’ sitt vitnesbyrd av stor verdi som ledetråd for arbeidene. Men det mest berømte Maschius-stikket fra Trondheim stammer fra 1674. Dette er den første kjente, større anlagte trondheimstegning, og viser byen, sett fra bakklandssida av elva. Det er reist tvil om hvorvidt prospektet faktisk er et samtidig situasjonsbilde, eller om stikket er utført etter tegninger som har vært av noe eldre dato. Med sin detaljrikdom er stikket uansett en svært verdifull dokumentasjon fra 1600-tallsbyen Trondheim. Desto mere så, fordi bybrannen i 1681 tok med seg nesten all bygningsmasse som er vist på stikket.
Jacob Maschius virket siden noen år i Bergen, hvor han også har etterlatt seg noen bevarte stikk. Han endte livet sitt i Jølster, der han var sogneprest fra 1676. Han døde to måneder at han hadde giftet seg med Maren Finde, sommeren 1678.
I tillegg til bildekunsten, skrev Maschius også dikt. Han kan derfor lett skrives inn i samme barokktradisjon som Petter Dass og andre likesinnede prester fra samme tidsepoke.
Anbefalt lesning: W. Swensen: Iacob Maschius, DKNVS’ forhandlinger 1960, b. 33 nr. 9