Johan Caspar de Cicignon

ca 1625-1696
Cicignon var født i Luxemburg og tilhørte ei adelsslekt. Gjennom den byplanen som bærer navnet hans, har han satt varige spor etter seg i Trondheim.
Holdepunkter for de første tiårene av livet hans er få, men han kom tidlig inn i en militær løpebane. I 1657 havnet han i tjeneste for Danmark, og tidlig på 1660-tallet var han kommandant på Bergenhus festning. Siden kom han over i mere aktiv stridstjeneste, og utmerket seg med stor uforferdethet.
I krigen mot Sverige ble han imidlertid syndebukk etter et ulykkelig slag ved Lund i desember 1676, og året etter ble han etter eget ønske sendt til Norge igjen, denne gang til Fredrikstad. Som i Bergen gikk han ivrig inn i arbeidet med å utvikle befestningene, og han fikk etter hvert et ry som fortifikasjons- og byplanlegger.
Etter den ødeleggende bybrannen i Trondheim i 1681, fikk han i oppdrag å lage en gjenoppbyggingsplan som ikke minst skulle ta brannpreventive hensyn. Resultatet av dette ble byens velkjente bredgatete, kvadratiske grunnplan. Cicignon ønsket også å bake inn atskillige militærstrategiske hensyn som en del av helheten, og Kristiansten festning er det synligste resultatet av dette.
I nyere tid har det vært reist spørsmål ved hvor rettmessig det er at byplanen fra 1681 så ensidig har vært knyttet til Cicignon. I hvert fall er det nå vanlig å la ham dele noe av æren med generalkvartermester Anthony Coucheron, som også var knyttet til dette oppdraget. Cicignon levde sine seinere år i Fredrikstad. Her drev han det stort gjennom eiendomsbesittelse og mere spekulative økonomiske affærer, og døde som en velbeholden mann i 1696.
Anbefalt lesning: 300 år med Cicignon. Trondhjems Historiske Forening, 1981.