Johan Daniel Berlin

1714-1787
Da Johan Daniel Berlin kom til Trondheim i 1737, var stadsmusikant den offisielle tittelen hans. Da han døde i samme by femti år seinere, ble han ærbødig minnet som overbrannmester. Imellom disse ytterpunktene finner vi ei sjelden livshistorie preget av allsidighet og en dose genialitet.
Berlin var født i våre dagers Litauen, men han kom tidlig til København. Her gikk han 7 år i lære hos stadsmusikanten. Så fikk han stilling i Trondheim i 1737, og kom snart til å spille en framtredende rolle i musikklivet i byen. Stadsmusikanten hadde tilnærmelsesvis monopol på private og offentlige musikkoppdrag i virkeområdet sitt. I tillegg ble Berlin organist i Domkirken i 1741, og i Vår Frue kirke fra 1751. I 1744 ga han ut Danmark-Norges første lærebok i musikk.
Men talentet strakk seg mye lenger enn til kun musikken. Han avslørte snart ekstraordinær praktisk-teknisk innsikt, ble utnevnt til overbrannmester i Trondheim i 1763 og til vannverksinspektør i 1777. Alle foretakene hans bar preg av stor evne til nytenking og innovasjon. Berlin var aktivt medlem i det Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, og han var en systematisk meteorologisk observatør. Han etterlater seg ei rekke små og store oppfinnelser, alle gjort med tanke på å forbedre praktisk liv og gjerning.
Etter hvert trappet han ned på det musikalske engasjementet, men to av sønnene hans sto klare til å bekle organiststillingene etter at farens utenommusikalske karriere skjøt fart. Far Berlin beholdt imidlertid sin store interesse for musikk og kultur. Og da han døde i 1787, ble det avholdt en egen sørgekonsert for å hedre Johan Daniel Berlin. Gjennom 50 år hadde han satt et enestående allsidig preg på livet i Trondheim.