Johanna Matheson

1900-1944
Johanna tilhørte kjøpmannsfamilien Matheson, som i Trondheim i dag mest forbindes med Mathesongården i Olav Tryggvasons gate (der tidligere Mox-Næss, nå Norli bokhandel holder til). Familien bodde store deler av året på eiendommen Solheim på Rotvoll. De siste restene av dette gårdsanlegget forsvant i forbindelse med Statoilutbygginga i 1991.
I 1927 ble Johanna Matheson tilsatt ved Trondheim folkebibliotek. Bibliotekaryrket passet henne godt, fordi hun kunne utnytte sine sosiale ferdigheter og kulturelle interesser i daglig omgang med mange mennesker. I noen år kombinerte hun bibliotekarbeidet med en post ved kontoret til Nidaros bispedømme.
32 år gammel fullførte hun artium i 1933, og deretter dro hun til London for å oppnå godkjent bibliotekarutdanning. I 1934 var hun tilbake i Trondheim og ble ansatt ved Hovedbiblioteket i Kongens gate. Dette ble arbeidsplassen hennes resten av livet.
Den tyske okkupasjonen grep sterkt inn i det daglige livet i Trondheim. Biblioteket ble også berørt, ved at bøker ble beslaglagt og lokaler konfiskert av tyskerne. Johanna kom tidlig i kontakt med motstandsgrupper utgått fra NTH. På folkebiblioteket opererte hun som en postsentral, der hun mottok og videresendte beskjeder i det illegale arbeidet. Det var lett å kamuflere dette arbeidet, i ly av den daglige travelheten ved biblioteket. Likevel ble virksomheten avslørt, og i november 1942 ble Johanna og søstera Thora arrestert. De satt i fangenskap på Vollan kvinnefengsel i Trondheim, på Falstad og på Grini.
Sommeren 1944 ble Johanna sendt til den beryktede leiren Ravensbrück i Tyskland. Etter lang tid i fangenskap var ikke lenger helsa hennes god. Hun døde av en anginalidelse den 15. november 1944. 50 år etter at hun døde ble det avduket en minneplakett over Johanna Matheson ved Trondheim folkebibliotek.