Jørgen Bernhoft Lysholm

1796-1843
Få, om noen, norske varemerker har hatt en utbredelse verden over som navnet Lysholm. Synonymt med dette står trondhjemmeren Jørgen B. Lysholm, "Lysholmerens" eller Lysholm-akevittens far.
Jørgen B. vokste opp i ei veletablert handelsslekt som var blant de ledende i Trondheim på 1700- og 1800-tallet. Faren Nicolay var statshauptmann og justisråd, samt medeier i Lysholms Minde, et saltraffineri og såpefabrikk beliggende i Ladebukta. Sønnen arvet denne interessen for kjemisk-industriell produksjon, og skolerte seg innen kjemisk teknologi i Berlin.
Tilbake i Trondheim tok han over driften av Lysholms Minde, og grunnla deretter bedriften de Lysholmske Brenneri- og Destillasjonsfabrikker på samme sted. Denne typen produksjon hadde fra 1756 vært forbudt, angivelig for å trygge produksjonen av korn i Norge. Da en ny lov åpnet for denne typen virksomhet i 1816, var Jørgen B. en av de første til å satse stort innenfor området. Brennevinsproduksjonen ble etter hvert flyttet over til lokaler i bykjernen med tilhørende kontorer og detaljutsalg. På denne eiendommen (Lysholmsgården) lå tidligere Astoria hotell, nå P-hotel.
Lysholms produkter ble raskt verdensberømt for sine gode kvaliteter, og ikke minst for de produksjons- og lagringsmetoder som ble utviklet og benyttet i fremstillingen. I samband med eksport av klippfisk til Rio og andre latinamerikanske markeder som foregikk fra Norge, fikk Jørgen B. regelmessig sende med sine eiketønner med akevitt for lagring. Seilbåtene passerte ekvatorlinjen, noe som skulle ha en forbedrende effekt på varen. Denne framgangsmåten ble opphavet til den velkjente betegnelsen "linjeakevitt". Både lagringsmetoden og betegnelsen er i bruk den dag i dag. Jørgen B. Lysholm ble ingen gammel mann. Han døde på vei hjem fra et kurbadopphold i Wiesbaden i 1843, 47 år gammel.
Anbefalt lesning: Olaus Schmidt: Jørgen B. Lysholm. Aktietrykkeriet, 1978.