Knut Olai Thornæs

1874-1945
"K.O." - for det er sjelden at det blir brukt fullt fornavn på ham - var født i Kristiansund. Det var her han fikk utdanninga si som typograf. Og det var som avismann at han kom til Trondheim rundt 1900.
Mesteparten av sin pressekarriere hadde han i Ny Tid. Her var han journalist, og siden redaksjonssekretær i avisa, som var organ for Det norske Arbeiderparti. Ved splittelsen i partiet i 1923, var de moskvavennlige i flertall i Trondheim, og Ny Tid ble hovedorgan for Norges kommunistiske parti. Thornæs hørte hjemme i denne fløya, og han var avisas redaktør til 1934.
Thornæs var et aktivt menneske, ikke bare som pressemann. Han var med på å prege lokalpolitikken i Trondheim gjennom et par tiår, og han var blant annet medlem og formann i styret for Trondheim folkebibliotek i siste halvpart av 1930-tallet. Men han hadde også kunstneriske talenter, både som musiker og som dikter. Han skrev ei lang rekke leilighetstekster, hvorav mange kom på trykk i Ny Tid og i andre blad. Han ga også ut Trompetskrald. Agitatoriske digte på eget forlag i Trondheim i 1915. Her finnes hans mest kjente sangtekst: Frem mot krigeraanden (Frem kamerater), også kjent som "Antimilitaristisk sang" og trykt første gang i Ny Tid lille julaften 1911. Denne sangen er siden blitt fast innslag i 1.mai-feiringa i Trondheim, sunget og spilt til V. Ronanders friske marsj.
Når Thornæs minne fortsatt lever så godt i byen, så skyldes det ikke minst parken. Ikke mange i Trondheim har fått en park oppkalt etter seg. Men Thornæsparken i det gamle arbeiderstrøket på Møllenberg kjenner de fleste til. Der står også Odd Hilts granittstatue av Thornæs fra 1949.
Anbefalt lesning: Livet er mulig! Rune, 1978.