Kristian Kristiansen

1909-1980
Kristian Kristiansen ble født i Tromsø. Men mora var fra Budalen i Gauldal, og dette brakte familien etter hvert først til Hovin, og til Trondheim fra en gang tidlig på 1920-tallet. Her bosatte familien seg på Stavne.
Kristian livnærte seg som kontormann, og gjennom forskjellige typer andre foretak. Men han hadde allsidige kunstnertalenter, og gradvis vokste forfatteren i ham fram. Han fikk gitt ut noen bøker seint på 1930-tallet. Men så kom krigen. Kristiansen ble involvert i motstandsarbeid, og måtte etter hvert rømme til Sverige. Men han fortsatte å skrive, og han kom tilbake til Trondheim som gift mann i 1945.
Kristiansens mest ruvende litterære prestasjoner knytter seg til hans romaner med historisk Trondheims-handling: Trilogien om Adrian posepilt (Adrian posepilt, 1950; Vårherres blindebukk, 1952; og I den sorte gryte, 1954), og de tre frittstående romanene Jesper nattmann (1957), Jomfru Lide (1960) og Klokken på Kalvskinnet (1966). Disse romanene har handling fra 16-, 17- og 1800-tallet, og har ofte utstøtte mennesker og outsidere i sentrum.
Kristiansen sin bolig Adrianstua i Ringvebukta disponeres i dag av Trøndersk forfattersentrum. Her er det årlige tilstelninger til minne om en folkekjær Trondheims-forfatter.