Nicoline Roll

1802-1891
Nicoline var født Selmer, og vokste opp på Cecilienborg, som opprinnelig hadde tilhørt Cecilie Schøller, kjent fra Stiftsgården. Faren Sigismund hadde tittelen generalauditør, moren var dansk, og hjemmet bar preg av kulturell dannelse og god velstand. Nicoline lærte seg flere språk og ble introdusert for en kontinental levemåte.
I 1828 ble hun gift med justitiarius Jacob Roll. Han var 20 år eldre enn henne og hadde vært gift to ganger tidligere. De bodde i Roll-gården, et omfattende gårdsanlegg der rådhuset ligger i dag. På slutten av 1830-tallet ble Jacob Roll byens første ordfører.
Nicoline (populært kalt ”Fru Justitia”) fikk 4 barn. Huset hennes var legendarisk gjestfritt, og var et sentrum for sammenkomster og kulturelle begivenheter. Her var det både musikk og teater, og framfor alt storslagne middager og generell selskapelighet. Overfor tilreisende var det om å gjøre å vise at velstanden kunne trives også på 63 grader nord. Nicoline Roll var som skapt til å være byens førstedame: ”Begavet, bereist, belest og myndig” (Knut Mykland). Også etter at hun ble enke i 1870 fortsatte hun å holde et åpent hus. Blant gjestene hennes kunne telles Conradine Dunker, Jonas og Thomasine Lie, Camilla Collett, Andreas Munch og statsministrene Kierulf og Richter. Også kongelige har hun hatt omgang med.
Innimellom all overdådighet skal denne høyreiste og stilige kvinnen også ha hatt atskillig sosial samvittighet. Hun styrte et legat for ”husarme”, og gjennom Den kvindelige Industriforening var hun med på å få finne marked for fattige kvinners håndarbeidsprodukter.
Nicoline Roll nådde å bli nesten 90 år. Da hun døde i 1891, var det også over med den gullalderen i Trondheim som hun hadde deltatt så ledende i.
Anbefalt lesning: Arthur Knagenhjelm: Erindringer fra min barndom i Trondhjem. 1945.