Olav Engelbrektsson

1480-1538
Olav Engelbrektsson sin bakgrunn og herkomst kan ikke vites med full sikkerhet. Men han var norsk, og mest sannsynlig er det at han tilhørte den håløygske lavadel.
Til Trondheim kom han rundt 1515, der han ble dekanus ved domkapitelet. Før dette hadde han hatt læreår på kontinentet, og han hadde vært magister ved universitetet i Rostock. Kanskje var han Norges aller første universitetslærer! I Trondheim ga han (sammen med kantor Peter Sigurdsson) i 1519 ut messeboka Missale Nidrosiense, en milepæl i norsk bokhistorie.
Olav ble valgt til erkebiskop i 1523. Det var urolige år som fulgte. Olav Engelbrektsson arbeidet bevisst for å forsterke Norges og kirka sin selvstendige rolle i forhold til kongemakta i København. Han støttet aktivt kongelige kandidater som sto trofast ved den katolske kirke. Men etter hvert måtte erkebispen erkjenne at han hadde flere fiender enn venner. Flere av hans mest innflytelsesrike understøttere inntok ei pragmatisk holdning i kirkestriden.
I stridighetene rundt reformasjonen gikk han hardhendt fram, men måtte til slutt innse at slaget var tapt. Etter å ha befestet seg på Steinvikholmen ei tid, rømte han fra landet i 1537. Han døde i Nederland året etter.
Olav var den siste katolske erkebispen i Norge. Reformasjonen innebar at kirka, og dermed Trondheim, mistet mye av den innflytelsen som byen til da hadde hatt i landet.
Anbefalt lesning: Erkebispestolens historie. Land og Kirke, 1955.