Peter Egge

1869-1959
Folketallet i Trondheim steg kraftig utover på 1800-tallet. Dette skyldtes i stor grad tilflytting fra omlandet. Peter Egges foreldre tilhørte denne bølgen av landsungdom som ville prøve framtida i trønderhovedstaden. Gjennom flid og nøysomhet klarte de å skape et trygt hjem for de seks barna som vokste opp. Av disse var Peter den eldste. Etter hvert kjøpte familien eiendommen Dronningens gate 45, der faren også drev vognmannsforretning fra 1885.
Peter Egge prøvde seg i flere yrker i Trondheim. Han opererte særlig i det mangeslunkne pressemiljøet i byen. Men han følte på seg at det var dikter han ville bli. Etter mye slit debuterte han med Almue i 1891. Det er ikke vanskelig å kjenne igjen heimbyen i denne boka. Etter hvert skjøt forfatterkarrieren fart, og i 1899 flyttet Egge til Oslo. Siden bodde han aldri fast i Trøndelag. Men han vendte ofte tilbake hit, og ikke minst i forfatterskapet sitt.
I mange av bøkene finner vi hovedpersoner som har forlatt landsbygda til fordel for et liv i Trondheim. Foreldrene til Peter Egge kom fra Nord-Trøndelag, og det er ofte variasjoner over deres liv vi møter i romanene hans. Blant de beste romanene hans med (hel eller delvis) trondheims handling, kan nevnes Hjertet (1907), Hansine Solstad (1925), Drømmen (1927), Gjester (1931) og Fortid (1939, en fortsettelse av Drømmen). I erindringsboka Minner fra barndom og ungdom (1948) finnes friske trondheimsskildringer fra tida rundt 1870-1900.