Peter Frederik Suhm

1728-1798
Peter Frederik Suhm var tidlig bestemt på å vie sitt liv til studier og litterær virksomhet. Hans familie tilhørte riktignok den nye danske adel, men var likevel å betrakte som ubemidlede. I 1751 forlot han derfor hjembyen København og en lovende forskerkarriere for å søke et rikt gifte og dermed økonomisk uavhengighet til å kunne leve for sine studier i Trondheim!
Hans ankomst må ha vært godt forberedt, for allerede etter en uke var han blitt forlovet med Karen Angell, datter og enearving etter den da avdøde handelsmann og etatsråd Lorentz Angell. Familieøkonomien ble imidlertid forvaltet av hennes onkel, Thomas Angell, og det skulle gå mange år før Suhm oppnådde full råderett over sin kones formue.
Han inngikk tidlig et nært samarbeid med historikeren Gerhard Schøning, og de forberedte parallelt utgivelsene av sin henholdsvis danske og norske historie. En annen fremstående vitenskapsmann bosatt i Trondheim, biskop Johan Ernst Gunnerus, fikk med seg Suhm og Schøning i dannelsen av Det Trondhjemske Selskap i 1760. Dette ble opptakten til stiftelsen av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i 1767. Ved siden av eget vitenskapelige arbeid drev Suhm en utstrakt mesenvirksomhet, hvor han bekostet en rekke arbeider og utgivelser for andre, ikke minst for vennen Gerhard Schøning.
Etter vel fjorten år i Trondheim vendte Suhm tilbake til Danmark for å fortsette sine studier der, og fungerte etter hvert som kongelig historieskriver. Gerhard Schøning fulgte etter til Danmark, og de framholdt sitt vitenskapelige samarbeid til Schønings død i 1780. Med sitt hovedverk "Historie af Danmark" (utkom i 14 bind 1782-1828) og hans øvrige arbeid framstår han som en av Danmarks fremste historikere på 1700-tallet.