Thomas Tellefsen

1823-1874
Thomas var yngst av seks oppvoksende søsken, og ble født inn i en sterkt musikalsk familie. Faren Johan Christian var organist i Trondheim domkirke i en mannsalder, og i tillegg en habil orgelbygger! Mora Anne Cathrine (f. Stibolt) underviste i sang og musikk. De fleste barna tok preg av dette, men ingen i så stor grad som Thomas. Han viste fra barnsbein av et sjeldent anlegg, og bestemte seg tidlig for å satse alt på musikken. I denne sammenhengen ble hjembyen for liten.
Sommeren 1842 dro han til Paris, og stort sett ble den franske hovedstaden basen hans resten av livet. I Paris fikk han høre Franz Liszt spille, og den unge Tellefsen la seg til et nærmest religiøst forhold til musikken og til kunsten. Han arbeidet hardt, mottok undervisning, gikk på konserter og pleide bekjentskaper i de riktige kretsene. I mange år levde han i meget trange kår, og familien og andre velgjørere i Trondheim måtte ofte tre støttende til. Fra 1844 ble han elev hos Chopin, og etter hvert opparbeidet han seg ry som fremragende pianist.
Som komponist er Tellefsen ofte preget av den store læremesteren, men det finnes også elementer av norsk folketone i noen av arbeidene. Produksjonen hans teller i alt 44 trykte opus, deriblant de to første kjente norske klaverkonserter. Som konsertpianist besøkte han Norge ganske flittig, og oppnådde omsider også stor anerkjennelse i fedrelandet og i hjembyen. Da vennen Chopin døde i 1849, overtok Tellefsen mange av mesterens elever. Disse var i stor grad rekruttert fra noblessen, og etter hvert kom den unge trønderen atskillig ovenpå i materiell velstand og sosial omgang. I 1858 ble han gift med sangerinnen Severine Bye, også hun fra Trondheim. Under norgesbesøk holdt de to konserter sammen. De fikk også ei datter.
Tomas Tellefsen var mye plaget av dårlig helbred. Politiske forhold som den franske revolusjon i 1848 og den tysk-franske krig på 70-tallet virket heller ikke til det bedre for en sart kunstnersjel. Sykeligheten tiltok, og han døde bare 51 år gammel. Han er gravlagt i Paris.
Anbefalt lesning: Thomas Tellefsens familiebreve. 1923.