Thonning Owesen

1804-1881
Thonning Owesen var sønn av en schlesviger som kom til Trondheim på 1780-tallet. Her ble Otto Owesen etter hvert kompanjong i et firma som drev stort i bl.a. trelast. I oppdrag for firmaet oppholdt han seg ofte i Irland, og her giftet han seg med Jane Marie Allingham i 1803. Thonning ble født i 1804 i Dublin, og samme år reiste familien tilbake til Trondheim. Her kjøpte de en eiendom under Devle som de kalte Ballyshannon, etter hjemtrakten til Jane. Men mora døde 23 år gammel i 1807, og også faren hadde dårlig helse. Thonning ble hentet til Irland for å fostres opp der. Her fikk han en solid oppvekst og grundig skolegang. Men faren fikk han aldri mer se - Otto døde i 1812.
I strid med ønskene til morfamilien dro Thonning tilbake til Trondheim i 1822, og her ble han værende for godt. Faren hadde etterlatt seg en stor formue, og i 1829 kjøpte Thonning Owesen den svære eiendommen Leira. Her drev han jordbruk i stor skala i over 50 år. Han holdt seg med en stor stab, og importerte f.eks. forvaltere fra Irland.
I yngre år var Owesen en levemann. Han reiste mye, og det var også stor sosial aktivitet rundt godset på Leira. Seinere gikk livet hans over i en religiøs fase, og de seinere årene levde han mere tilbaketrukket. Han døde, ugift og barnløs, i 1881.
Navnet hans lever videre, først og fremst på grunn av den sosiale profilen som han hadde gitt testamentet sitt. Flere stiftelser med siktemål å hjelpe vanskeligstilte ble tilgodesett med store gaver, og spesielt blindesaken fikk nyte godt av den etterlatte formuen. Med legatmidler ble Den Nordenfjeldske Blindeskole etablert på Gløshaugen i 1886, og ble etter hvert den første landsdekkende utdanningsinstitusjonen for blinde. Et minnesmerke over Thonning Owesen befinner seg nå ved undervisningssenteret Tambartun i Melhus.
Anbefalt lesning: Strinda bygdebok, b. 1 (Leira)