Victor Baumann

1870-1932
Victor Baumann var sønn av en jernbaneingeniør, og vokste opp i Kristiania og på Skedsmo. På 1880-tallet bodde familien en periode på Røros, og her må Victor for første gang ha fått smake på det subarktiske klima.
16 år gammel dro han til sjøs, som første skritt på ei sjømilitær karriere. I 1893 gjennomførte Baumann sjøkrigsskolen, etterfulgt av studier ved høyskolen i Charlottenburg og ved marineobservatoriet i Wilhelmshafen. I marinen steg han raskt i rekkene, fra premierløytnant i 1894 til sin endelige grad som kommandørkaptein i 1911. Han var bl.a. byggherrens kontrollør da Norges første panserskip ble bygd på 1890-tallet. Men den yrkesmilitære løpebanen forlot han i 1908, da han ble ansatt som skipsinspektør i Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab i Trondheim. Fra 1922 var han underdirektør i samme selskap.
Men grunnen til at han har en vei oppkalt etter seg på Byåsen, må søkes i hans virke i årene 1898-1902. Da var han Otto Sverdrup sin nestkommanderende under den såkalte "2. Fram- ferd". I denne perioden kartla ekspedisjonen omtrent 150 000 km2 ukjent land i områdene nordvest for Grønland og på den canadiske nordkysten.
Med Fram som innefryst base, dro deltakerne ut på allsidige forskerferder gjennom fire sesonger. Med sin praktiske og teoretiske skolering fra marinen var Baumann en meget nyttig mann for ekspedisjonen. Han var bedre skodd enn de fleste for de ofte ekstreme forholdene i Arktis, og i antall feltdøgn var han blant de ivrigste. Sverdrup overlot i tillegg mye av personalpolitikken til Baumann, som med sin militære bakgrunn foreskrev disiplin i overkant av hva en del av mannskapet var forberedt på og motivert for.
Til tross for polar mersmak og planer om flere ekspedisjoner, slo Baumann seg til ro som familiemann i Trondheim. "Bak det stundom barske sjømandsansigt skjulte der sig vivacitet og sprudlende humør" het det i en nekrolog da Victor Baumann døde, 62 år gammel, i 1932.