Victoria Bachke

1899-1963
Victoria Bachke var født i Russland med etternavn de Rostin. Faren hadde franske aner og var overingeniør ved de russiske statsbanene. Victoria og åtte søsken vokste opp i velstående omgivelser, hvor kultur, flid og disiplin var viktige elementer i hverdagen.
I 1914 reiste Victoria sammen med den 11 år eldre søstera Valentine til Europa. Valentine var sangerinne, og hun holdt konserter i mange land. Lillesøster Victoria fulgte ofte med, og i 1917 kom de til Trondheim. Her giftet Valentine seg med musikeren og dirigenten Morten Svendsen. Også Victoria slo seg til i byen, og i 1920 ektet hun Christian Anker Bachke. Han var både forretningsmann og kulturpersonlighet, og han eide Ringve gård, der Peter Wessel Tordenskiold hadde vokst opp over 200 år tidligere.
Victoria engasjerte seg snart i byens kulturelle liv, og hun var en dyktig utøver både innen musikk, sang og teater. Hun trivdes ualminnelig godt i rampelyset. Etter hvert kom Ringve gård til å stå i sentrum for hennes energi. I 1943 ble Ringve testamentarisk overført til stiftelsen Ringve Museum, og i statuttene het det bl.a. at det skulle etableres to muséer: Ett til Tordenskiolds minne, og ett musikkhistorisk.
Særlig Victoria Bachkes innsats med å bygge opp de enestående musikkhistoriske samlingene, er legendarisk. Hun eide få hemninger, og det har resultert i at tallrike klenodier fra inn- og utland i dag befinner seg på Ringve. Tordenskioldmuséet åpnet i 1950, Musikkhistorisk Museum i 1952. I årene etterpå har sistnevnte utviklet seg til å bli en av Trondheims største severdigheter.
Ringve Museum er i dag Norges nasjonale museum for musikk og musikkinstrumenter. Minnet om Tordenskiold tas vare på gjennom en egen utstilling i hovedbygningen. Victoria Baches urne er satt ned i en murt nisje på Ringve.