Holstvollen

Holstvollen har blitt et attraktiv turmål med benker, gapahuk og bålplass. Lavvoene vitner om at flere skoleklasser allerede har tatt området i bruk. Det gjenstår å så mer gress slik at området blir grønnere (dronefoto: Øystein Brujordet, Trondheim kommune).

Gapahuken er bygd av tømmer fra fjøset på Holstvollen. På det viset lever en av bygningene videre (foto: Unni Skoglund). 

En hestesko med benker og grillplass er noe av det du i dag finner på Holstvollen. 

Holstvollen fra den tiden gården var i full drift, i 1959. Tegnet av Leif Otto Furuseth etter flyfoto (Trondheim kommune).

contentmap_plugin