Klemenskirken

Klemenskirken var en middelalderkirke av tre; den første kirken som ble bygget i Trondheim. Ifølge Den større saga om Olav Tryggvason ble kirken først bygget da Olav Tryggvason anla Nidaros og bygde kongsgården ved Skipakrok rundt 997. Etter Olavs død lot sønnene til Håkon Sigurdsson kirken forfalle, og den ble brent ned av Svein Håkonsson under et angrep på byen i 1015. Kirken ble deretter gjenreist året etter av Olav den hellige, og sto til den brant i 1344 (Wikipedia).

Adresse: Krambugata 2

Åpningstider: Mandag, tirsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag kl. 11.00-16.00.

contentmap_plugin