Kongensåsvatnet

Kongensåsvatnet ligger like ved Kongensåsen i vestre del av Bymarka. Adkomst fra Rye (Onsøya) og skogsvei (Elsetåsvegen). Parkeringsmuligheter øverst i Onsøybakkan eller Sandøra.

contentmap_plugin