Kunst - 3 på rekke

Kunstner: Espen Gangvik (1993). Bekostet av: Utsmykkingsfondet for nye statsbygg, SINTEF.

Utsmykningen som pryder Petroleumsteknisk senter, inngår nesten som en del av arkitekturen. Skulpturene, eller installasjonen, er utført i laminerte treplater belagt med stål. Utformingen er dynamisk med sine fasetterte sikksakkformer. De tre delene er montert på fasaden i ulike nivåer, den øverste 18 m over bakken. 

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.