Kunst - Adrian Posepilt

Kunstner: Astrid Dahlsveen (1997). Bekostet av innsamlede midler.

Adrian er en velkjent romanfigur i trondheimslitteraturen, ”et hittebarn, ammet av en skjøge og oppvokst mellom lidderlige kvinnfolk”. Han spiller hovedrollen i Kristian Kristiansens roman fra 1950. Skulpturen er plassert i hagen ved Adrianstua i Ringvebukta hvor Kristiansen bodde fra ca. 1955. Ildsjelen Reidun Aune tok initiativet til å få satt opp skulpturen, og sørget også for finansieringen. 

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.