Kunst - Steinbauta til minne om Anders Buen

Kunstner: Alessandro Santi (1938). Bekostet av: Arbeiderorganisasjonene i Trøndelag. 

Anders Buen (1864–1933) var stortingspresident og redaktør i avisen Ny Tid. Han fikk forhindret at området rundt Eli plass og Buran ble bebygget med store leiegårder. Alessandro Santi laget portrettmedljongen til steinbautaen. Han var født i Trondheim, men faren var italiensk innvandrer. Kunstneren var ansatt som steinhugger ved Nidarosdomens restaureringsarbeider fra 1910 til 1948.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.