Kunst - Bauta til minne om Johannes Schiøtz

Kunstner: Jens Munthe Svendsen (1900).

Johannes Schiøtz (1835–97) ar forstmester i Søndre Trondhjems amt fra 1861. Han regnes som initiativtakeren til beplantningen av Bymarka, som ved midten av 1800-tallet lå nesten snauhugget. Det ble imidlertid Schiøtz' assistent, Kristian Elster, som kom til å lede beplantningsarbeidet, og parken fikk derfor navn etter ham (Elsterparken). Bautaen har en portrettmedaljong utført av Jens Munthe Svendsen.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.