Kunst - Minneplate over Johan Caspar von Cicignon

Kunstner: Nic. Schiøll 1935.

Minneplaten har et portrettrelieff av generalmajor Johan Caspar von Cicignon (1635–96). Han var født i Luxembourg og var en anerkjent festningsarkitekt. I 1657 ble han dansk offiser, og etter den store bybrannen i 1681 fikk han i oppgave å planlegge et nytt gatenett for Trondheim sammen med Anthony Coucheron. Kunstneren Nic(olai) Schiøll var for øvrig elev av Wilhelm Rasmussen. I perioden 1927–37 var han tilknyttet Nidarosdomen, hvor han modellerte ni av statuene til vestfronten

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.