Kunst - Dandelion

'Dandelion'. Kunstnere: Niklas Mulari, Are Blytt & Mikael Nilsson 2007. Prosjektleder NTNU: Claes Söderquist. 

Prosjektet ”gototiller” ble satt i gang i 2004 som et samarbeid mellom Trondheim kommune, det lokale næringslivet og Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU. Claes Söderquist var prosjektleder for en gruppe studenter som la fram forslag til ulike løsninger. Den realiserte utsmykkingen ble ”Dandelion”, eller ”Løvetann”, i rundkjøringen på Senterveien sør for City Syd. Skulpturen består av en 9 meter høy løvetann, like naturtro utformet som fargelagt. På den drenerte blautmyra i dette området kan den kanskje virke noe fremmedartet, her hvor myrull og molteblomster så lenge dominerte. Men løvetanna trenger seg fram overalt, så hvorfor ikke også her. Kanskje kan forekomsten av dette frodige ”ugresset” i den travle biltrafikken på stedet være en kommentar til det villnis av bygninger som har grodd fram i dette moderne vekstområdet. Det arbeides videre med prosjektet for å få virkeliggjort flere av forslagene fra studentene.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.