Kunst - Eddaparken

'Zig Zag'. Kunstner: Rintala Eggertsson Architects 2009/2010. Kunstneriske konsulenter: Grethe Fredriksen & Astrid Findreng. 

Det trekantede arealet mellom Elgeseter gate og Håkon Jarls gate ble opparbeidet som park i 2009. Parken kan ses i sammenheng med uteområdet ved Øya helsehus og fasaden på denne bygningen. Den finske kunstneren og arkitekten Sami Juhani Rintala og hans kollega Dagur Eggertssons kunstneriske element i parken, ”Zig Zag”, utgjør på denne måten en helhet sammen med stålrekkverket ”Edge” ved inngangen til Øya helsehus. Opprinnelig hørte også den 13 meter høye stålkonstruksjonen ”Positive” mot Olav Kyrres gate med i planen, men den siste ble ikke realisert.
I utsmykkingen på Elgeseter er hovedmaterialet stål. I ”Zig Zag” er metallet utnyttet til en vegg som danner et sikksakk-mønster gjennom parken. Veggen begynner med en høyde på bare 30 cm i den spisse nordre enden vis-à-vis Studentersamfundet, og øker gradvis oppover til 2 meter helt i sør, nærmest Olav Kyrres gate. Veggen har belysning og noen innfelte sitteplasser. De ulike vinklene og den stadig skiftende retningen på stålveggen deler parken inn i små og store rom på hver sin side av den gjennomgående skillelinjen. Disse rommene utnyttes parkmessig på forskjellige måter, bl.a. ved planting av stauder tilpasset de solrike/skyggefulle miljøene som skapes. Navnet har parken fått fra den store murbygningen mellom de to gateløpene, den gamle Edda Radiofabrikk, opprinnelig reist som Spørcks kjemiske fabrikk i 1870-årene.

 

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.