Kunst - En hyllest til Espen Askeladd

Jan Eirik Evjen, 1993 

To abstrakte skulpturer av tre, eller rettere sagt av gammelt tømmer fra en tidligere brygge, er satt opp ved kultursenteret ISAK. Kultursenteret står for mange aktiviteter spesielt tilrettelagt for ungdom fra flere kulturer. Jan Eirik Evjen har tatt i bruk materialer som i seg selv forteller en historie. Som en askeladd har han funnet dem, og han tolker og formidler historien på sin egen måte. Evjen har studert ved Kunstakademiet i Trondheim. Han har laget midlertidige skulpturer (Demon ca. 1980) og installasjoner, byggelekeplass i tre til Kolstad skole, skulpturpark på Stavne og en stålskulptur med kikkehull ved inngangspartiet til Vikåsen oppvekstsenter (1999).

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.