Kunst - Enhet

Kunstner: Kjersti Wexelsen Goksøyr 1997.  

Utsmykningen sto ferdig til åpningen av de nye bygningene i Erkebispegården i 1997. Den består av tre steinblokker som er plassert i den smale passasjen mellom - og sørfløyen. Den høye steinblokken formidler med sin stiliserte form to mennesker smeltet sammen til et uttrykk for kjærlighet og enhet. Det symbolske innholdet kan tolkes videre, til en tanke om at alt i hele universet er en enhet. De to andre steinblokkene er enklere utformet, men utdyper det symbolske innholdet med urgamle symboler som kvadratet, sirkelen og spiralen. Mens kvadratet representerer det fysiske, symboliserer sirkelen det åndelige eller guddommelige som hviler som en kilde i det fysiske. Spiralmønsteret er et gammelt livgivende symbol. Fotsporene i bakken knytter nåtid til fortid og fremtid. Goksøyr foretrekker å arbeide i stein, med former som er myke og organiske, men som har en stram linjeføring.

 

 

 

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.