Kunst - Equilibrio nord

Kunstner: Rolf Schaffner (2000). Bekostet av: Gave fra kunstneren til Trondheim by. 

Denne seks meter høye skulpturen, plassert på det høyeste punktet på Ladehammeren, er formet av fire steinblokker. Den kan se ut som en gigantisk bolt eller spiker som er slått ned i grunnen. Den er kalt Equilibrio, som betyr likevekt. Skulpturen er ett av fem fredsmonumenter som er plassert, eller skal plasseres, rundt om i Europa: På Mallorca (der kunstneren er bosatt), i Russland, i Irland og i Tyskland (kunstnerens hjemland).  Slik skulpturene er plassert, vil linjene mellom dem utgjøre et kors der armene peker i hver sin himmelretning. Tanken er at monumentene skal symbolisere ønsket om likevekt og harmoni i en verden full av krig.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.